สิ่งที่ผู้นำเต้นแอโรบิคควรรู้
……………………………………………………………….

ประวัติความเป็นมาของการเต้นแอโรบิค
แอโรบิคดานซ์ในประเทศไทย
แอโรบิค คืออะไร
ทำไมต้องออกกำลังกายแบบแอโรบิคดานซ์
หลักสำคัญในการเต้นแอโรบิค
ชีพจรเป้าหมายขณะฝึกแอโรบิคดานซ์
อัตราชีพจรเป้าหมายของตนเอง
ขั้นตอนของแอโรบิคดานซ์
รูปแบบของการเต้นแอโรบิค
ประเภทของการเคลื่อนไหวแบบแอโรบิค
การเลือกเพลงหรือดนตรีที่ใช้ในการเต้นแอโรบิค
ข้อควรระวังเบื้องต้นในการเต้นแอโรบิค
ข้อควรปฎิบัติสำหรับผู้เต้นแอโรบิค
การบาดเจ็บที่มักเกิดจากการเต้นแอโรบิค
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการเต้นแอโรบิค
อาการของการบาดเจ็บจากการเต้นแอโรบิค
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ
การเคลื่อนไหวในการเต้นแอโรบิค
การเคลื่อนไหวที่อยู่กับที่และเทคนิคการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องสำหรับการเต้นแอโรบิค
การเคลื่อนไหวที่ต้องเคลื่อนที่และเทคนิคการเคลื่อนไหวในการเต้นแอโรบิคที่ถูกต้อง
การเคลื่อนไหวต่างๆที่นิยมใช้ในการเต้นแอโรบิค
ท่าการเคลื่อนไหวในกลุ่มที่มีแรงกระแทกต่ำ
ท่าการเคลื่อนไหวในกลุ่มที่มีแรงกระแทกสูง
ประเภทผสมผสานระหว่างแรงกระแทกสูงและแรงกระแทกต่ำ
คุณสมบัติการเป็นผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิคดานซ์
ตัวอย่างการให้สัญญลักษณ์ในการเต้นแอโรบิค
การสร้างการเคลื่อนไหวเพื่อประกอบเป็นท่าแอโรบิค
แนวความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบท่าแอโรบิค
ทิศทางของการเคลื่อนไหว
ข้อควรคำนึงในการเต้นแอโรบิค
การตรวจร่างกายโดยแพทย์ก่อนการเข้าร่วมเต้นแอโรบิค
การตั้งจุดมุ่งหมายในการเต้นแอโรบิค
การคาดหวังการบรรลุจุดมุ่งหมาย
การกำหนดเวลาการเต้นแอโรบิค
การตรวจอุปกรณ์แต่งกายก่อนเต้นแอโรบิค
การอบอุ่นร่างกายก่อนการเต้นแอโรบิค
การอบอุ่นระบบการเต้นของหัวใจ
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
การกำหนดเป้าหมายของอัตราการเต้นของหัวใจขณะฝึกเต้นแอโรบิค
การบริหารกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมัดต่างๆของร่างกายหลังจากการเต้นแอโรบิค
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ หลังจากเต้นแอโรบิค
จำนวนครั้งการฝึกเต้นแอโรบิคใน 1 สัปดาห์

ที่มา::หนังสือคู่มือสำหรับครูฝึกแอโรบิคดานซ์ (Aerobic Dance)::ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา พานิชเจริญนาม

 


                               

                                                                       ที่มา :: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข